Meewerken aan het Femuza-concert in de Martinikerk te Bolsward. 

Datum; 19 nov. a.s.  Aanvang om 19.00 uur.

 

Meezingen met Klaske Deinum's Kerstuitvoering te Workum.

Datum; zondag 18 dec. a.s.. begint om 16.00 uur