3 mrt;  Meewerken aan Kerkdienst in Exmorra. 9.30 uur.

16 mrt Voorjaars Concert samen met Feike Dijkstra,Hilda Koopmans, Cobie Hofman-Heida en Jeugdkorps "De Notenbrijbekken, .19.30 uur.

31 mrt. Paasdienst Molkwerum