Ons bestuur bestaat uit 5 personen t.w.                 Feike van Dijk, voorzitter,

                                                                                   Klaas Hofman, secretaris,

                                                                                   Theunes Haagsma, pecunia,

                                                                                   Harry de Boer, 2e penningmeester,

                                                                                   Jacob Wijnia, algeheel adjunct.