Tegenwoordige leden;

1e Tenor;                           2e Tenor;                         1e Bas;                           2e Bas;                             Muziekkommissie;        Doorbellers;  *

                                                                                                                                                                  

 Jan Wiersma                     Feike van Dijk*                Piet Zeilstra*                 Willem Feenstra               Hessel Jansen                                  

Sijbrand Zorgdrager*        Klaas Hofman                  Jo Keuning                    Johannes Hoekema        Jacob Wijnia

Pieter Visser                      Jacob Wijnia                    Gijs Muilwijk                  Klaas Folkerts                    Piet Zeilstra

Paulus Elgersma              Adriaen Readbergen      Sjoerd Oosterbaan      Theunes Haagsma*         Sijbrand Zorgdrager     

Frans Spee                         Harry de Boer                 Hans Speerstra            

Andries v/d Plaats            Jan Hiemstra                   Hessel Jansen                      

                                            Willem Louwsma

                                         

De leden van het eerste uur. Maaike Miedema en Afke Riemersma hebben met veel plezier en na veel denkwerk alle namen bij de foto kunnen vinden. Waarvoor dank natuurlijk.