Tegenwoordige leden;

1e Tenor;                           2e Tenor;                         1e Bas;                           2e Bas;                             Muziekkommissie;        Doorbellers;  *

                                                                                                                                                                  

 Jan Wiersma                     Feike van Dijk*                Piet Zeilstra*                 Willem Feenstra               Hessel Jansen                                  

Sijbrand Zorgdrager*      Klaas Hofman                  Jo Keuning                    Johannes Hoekema          Harry de Boer

Pieter Visser                      Jacob Wijnia                    Gijs Muilwijk                  Klaas Folkerts                    Piet Zeilstra

Paulus Elgersma              Henk Jorritsma                Sjoerd Oosterbaan      Theunes Haagsma*         Sijbrand Zorgdrager     

Frans Spee                        Harry de Boer                 Hans Speerstra            

Pieter Veenstra                Jan Hiemstra                   Hessel Jansen                      

Klaas v/d Heide               Willem Louwsma

                                           

De leden van het eerste uur. Maaike Miedema en Afke Riemersma hebben met veel plezier en na veel denkwerk alle namen bij de foto kunnen vinden. Waarvoor dank natuurlijk.