Tegenwoordige leden;

1e Tenor;                           2e Tenor;                         1e Bas;                           2e Bas;                             Muziekkommissie;        Doorbellers;  *

                                                                                                                                                                  

                                              Feike van Dijk*                Piet Zeilstra *                                          

Sijbrand Zorgdrager        Klaas Hofman                  Jo Keuning                    Johannes Hoekema        Jacob Wijnia

Pieter Visser                      Jacob Wijnia                    Gijs Muilwijk                  Klaas Folkerts                  Jan Stoel

Paulus Elgersma              Adriaen Readbergen      Sjoerd Oosterbaan                                               Hessel Jansen

Frans Spee                         Harry de Boer                 Hans Speerstra            Willem Feenstra

Andries v/d Plaats            Jan Hiemstra                   Hessel Jansen              Theunes Haagsma*        

                                              Willem Louwsma

                                         

De leden van het eerste uur. Maaike Miedema en Afke Riemersma hebben met veel plezier en na veel denkwerk alle namen bij de foto kunnen vinden. Waarvoor dank natuurlijk.