Tegenwoordige leden;

1e Tenor;                           2e Tenor;                         1e Bas;                           2e Bas;                               Muziekkommissie;        Doorbellers;  *

Doede Hoekema*            Feike van Dijk*                Piet Zeilstra *               Jan Stoel                           Gerrit de Vries                            

Sijbrand Zorgdrager        Klaas Hofman                  Jo Keuning                    Johannes Hoekema        Jacob Wijnia

Pieter Visser                      Jacob Wijnia                    Gijs Muilwijk                  Klaas Folkerts                  Jan Stoel

Paulus Elgersma              Adriaen Readbergen      Sjoerd Oosterbaan      Piet Boersma                   Sijbrand Zorgdrager

Frans Spee                       Harry de Boer                  Hans Speerstra            Theunes Haagsma*        Hessel Jansen

Andries v/d Plaats           Willem Louwsma            Hessel Jansen

                                           Jan Hiemstra

De leden van het eerste uur. Maaike Miedema en Afke Riemersma hebben met veel plezier en na veel denkwerk alle namen bij de foto kunnen vinden. Waarvoor dank natuurlijk.