Over ons

Chr. Mannenkoor Laus Deo Workum bestaat ruim 75 jaar en zingt meestal 4 stemmig repertoire. Ooit begonnen als Gereformeerd Mannenkoor in  Bakkerij Keuning op de Merk alhier, zijn we toch een redelijk oecumenisch koor vandaag de dag. Hoogtepunt is toch wel ons jaarlijks Kerstconcert, waarvoor we vaak de medewerking van een gerenommeerde sopraan vragen, zoals Inkje Bakker of Monique Topeeters, wier stemmen prachtig matchen met een mannenkoor. Uiteraard zingen we ook tijdens kerkdiensten, begrafenissen, zorgcentra en zo nu en dan een concert.

Ook hebben we een kwartet binnen onze gelederen, dat zo nu en dan optreedt, liefst ook met vierstemmige zang.