Foto genomen tijdens ons laatste ThomasVaer-Femuza- Korenfestival

in  2019 in de Gertrudiskerk te Workum. Ons koor kreeg hier een best mooie recensie van de Jury.  

Gerrit de Vries is sinds september 2013 dirigent bij ons Mannenkoor. Geboren en woonachtig in Sexbierum.

Hij kreeg op 10-jarige leeftijd orgel les van Dirk Christiaan Kreger, organist van de Martinikerk van Franeker.

Later studeerde hij orgel en koordirectie aan het conservatorium van Alkmaar. Hij is als Cantor-organist verbonden aan de Sixtuskerk van Sexbierum,

en als organist en dirigent aan de St. Michaelkerk van Harlingen. Tevens dirigeert hij diverse koren.